Egri Főegyházmegye,
Mezőkövesd – Harsány esperesi kerület területén.
Titulusa: Nagyboldogasszony
Alapítva: 1788
Épült: 1796.
Ellátva: Mezőkövesd Jézus Szíve Plébániáról
Plébános Szántó József c.apát, kanonok
Lakosok száma: 1945 fő ebből Római Katolikus 56%
Filiái: Borsodgeszt 6 km, Latorfalu 5 km.
Keresztelés: 32 (2002-ben) Temetés 20 (2002-ben)

Kezdetben Sály határának északi részén a középkorban Őrsúrvára alatt Őrsúr unokájának Tiboldnak Váralja nevű faluja is létezett, melynek egyháza és papja is volt 1332/37-ben.

Később a XVIII. Századi egyházlátogatási jegyzőkönyvek tanúsága szerint a sályi reformátusok a szentéllyel is rendelkező, tehát katolikusok által épített kőtemplomot Rákóczi szabadságharca idején vették bortokba, s 1730 körül renoválták. A katolikus hívek 1746-ban Alsóábrányhoz, 1768-ban Tibolddaróchoz tartoztak mint leányegyház. A katolizált Szepessy László földesúr, aki Mária Teréziától bárói rangot kapott, Barkóczy püspük kívánságára az 1750-es években itteni rezidenciája mellett egy nyilvános kápolnát emeltetett, kőből Szent László tiszteletére. 1788-ban felállították a helyi lelkészséget, ezt 1808-ban plébánia rangjára emelték. Akkori filiái Borsodgeszt, Latorfalu, Mocsolyás, Tarizsatelep és Leányfalumalom.1793-ban Báró Szepessy Sámuel utasítást adott egy új templom felépítésre. Terjedelmét alaprajzát maga írta elő, alapjait is lerakatta. A település közepén tornyával kelet felé, száraz kimagasló helyen épült fel a templom. 1794-től már misézhettek benne, bár a vakolás és a festés csak 1801-re készült el.

A barokk stílusú templomot, melynek titulusa Nagyboldogasszony, 1796 Nagyboldogasszony ünnepén szentelte fel Miklóssy Ferenc püspök, nagyprépost.A templomot báró négyesi Szepessy Sámuel és testvére Eötvös Ignácné Szepessy Mária építette saját költségén. A településen több földbirtokos család is élt (Szepessy, Eötvös, Fáy, Csáky) így a berendezésekről harangokról, orgonáról ők gondoskodtak.

A templom műemlék jellegű, de a felszerelései között több műemlék is található, melyek a kezdetektől épségben megmaradtak. A templom boltíves, kőkórussal rendelkezik, ugyancsak boltíves a sekrestye is, fölötte található az oratórium. Két oltár van  templomban a főoltár, amely a mennybefelvett Boldogságos Szűz tiszteletére, míg a mellékoltár Nepomuki Szent János tiszteletére van felszentelve.

 A karzaton található egy jó állapotban lévő 8 változatú orgona. A harangtoronyban eredetileg 3 harag volt, melyeket 1766/1788-ban öntöttek, ezek a háborúba lettek beolvasztva. Jelenleg is 3 harang található a toronyban, melyeket 1920/1942-ben lettek öntve Budapesten. A plébániaépület a vallásalap költségén 1806-ban épült, s kisebb átalakításokkal az eredeti formájában, lakható állapotban áll.
Kettőszáz év alatt 23 plébános teljesített szolgálatot Sályban.

 

1998-től Mezőkövesd Jézus Szíve plébánia papjai Szántó József c.apát, kanonok és két káplán, jelenleg Gáspár József és Artner Péter atya látják el a település lelkipásztori szolgálatát.

Cím: 3425 Sály Kossuth u. 67.

Telefonszám: 06-49-336-134