Az intézet Borosd-Abaúj-Zemplén megyében, Sály községben, a XIX. századi Eötvös-kastélyban működik. A bárói kastélyt 1967-ben újították fel gyermekintézmény elhelyezése céljából.

Megközelíthető:

  • vasúton Budapest-Miskolc, vasútvonalon         /Mezőkeresztes Vá. és autóbusz/
  • 3.sz. főútvonalról – Bükkábránytól 6 km
Működési területe: országos beiskolázású. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: B.A.Z. Megyei Közgyűlés    Alaptevékenysége: biztosítja a tanköteles korú halmozottan sérült (enyhe fokban értelmi fogyatékos és súlyosan mozgáskorlátozott) tanulók 8 évfolyamos általános iskolai és 2 évfolyamos előkészítő szakiskolai oktatását – nevelését.
A tanórai foglalkozásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat biztosít.
A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (válaszható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából.A tanulók részére diákotthoni (70 fh) és gyermekotthoni (8 fh) ellátást nyújt.
A gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja a 6-18 éves korú ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást. Együttműködési megállapodás keretében szervezi a logopédiai ellátást, a képzési kötelezettségre utalt tanulók oktatását, a korai fejlesztést, tanácsadást, a mozgáskorlátozott gyermekek speciális megsegítését és az utazó gyógypedagógusi hálózatot Mezőkövesd körzetében.
A Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1145 Budapest, XIV. Mexikói u.60.) szakértői javaslata alapján történik a beiskolázás. A felvétel, fíú – lány arány fígyelembevételével, 10 tanulócsoportban történő működésnek megfelelően, a szakértői javaslat érkezési sorrendje szerint folyik.

Az évek során kialakult a mozgáskorlátozott gyermekek számára egy ideálisnak mondható élettér. A két főépület szép és egészséges környezetben fekszik, több holdas gondozott park és erdő veszi körül. Az épületek között nyitott közlekedőfolyosó, a sétálóutak és a lépcsök mellett kapaszkodókorlátok, a parkban és erdőben kerekesszékkel is járható utak találhatók.

Alapítvány is segíti a speciális feltételrendszer mind jobb megteremtését. Ennek eredményeként új mozgásnevelési blokk épült: tanmedence, tornaterem, tangentorszoba és elektroterápiás részleg. Alapítványunk; „Sályi Mozgásfogyatékos Gyermekekért”

A számla száma: 55100155 – 12000416

Adószáma: 18402294-1-05

Telefonszám: 06-49-336-034

Cím: 3425 Sály, Gárdonyi Géza u. 18.