szeptember 11, 2017 Hírek Nincs hozzászólás

Sály Község Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sályi Hétszínvirág Óvoda és Konyha 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3425 Sály, Deák Ferenc utca 56/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus munkakör feladatainak ellátása, három hónapos próbaidő beiktatásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,

• Szakmai – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz

• Végzettséget igazoló okiratok másolata

• Érvényes erkölcsi bizonyítvány

• Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Jánosné polgármester nyújt, a 49/336-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Sály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3425 Sály, Kossuth Lajos utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8-6/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

• Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3425 Sály, Kossuth Lajos utca 63. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.

Written by admin.saly