HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
KÖZLEMÉNYE

Sály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 28. napján megválasztotta a

Helyi Választási Bizottság tagjait.

Helyi Választási Bizottság tagjai:
NAGY JÁNOS
SCHWEIFER EDIT MÁRIA
LOVÁSZ BERTALANNÉ
JUHÁSZ GYÖrGYNÉ
TÓTH LAJOSNÉ

PÓTTAGOK:
BIHARI PÉTER
KOCSISNÉ NAGY JUDIT

Sály, 2019. augusztus 30.

Written by admin.saly