Orvosi rendelő felújítása

Kedvezményezett: Sály Község Önkormányzata

Projekt címe: Sály település egészségügyi alapellátásának infrastrukturális fejlesztése

Támogatás összege: 25 millió forint

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2020.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00006

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak a fokozását. Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban a lakosság közvetlen környezetében. A program célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása.

A beruházással érintett Orvosi rendelő Sály Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épület, mely orvosi rendelő, védőnői szolgálat és szolgálati lakások elhelyezésére szolgál. Az épület kb. 30-40 évvel ezelőtt épült, egészségügyi alapszolgáltatásokat tartalmazó része jelenleg sem higiénia, sem műszaki, sem energetikai, sem esztétikai szempontból nem felel meg az érvényben lévő előírásoknak és a mai kor követelményeinek, akadálymentes használata sincs biztosítva, illetve az eszközállomány is fejlesztésre szorul. Az önkormányzat a fentiek miatt az épület teljes átalakítását és korszerűsítését határozta el, amelynek során a meglévő épület hasznos alapterületét nem növelve kell biztosítani a két fő funkció, az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat egymástól elkülönített használatát, és egyben meg kell oldani az épület akadálymentesítését és energetikai korszerűsítését is.

A hamarosan megkezdődő projekt keretében Sály Község tulajdonában lévő orvosi rendelő (3425 Sály, Deák Ferenc u. 3/A) felújítása, átalakítása, bővítése és színvonalának javítását szolgáló eszközbeszerzés valósul meg. Megvalósul a külső homlokzat utólagos külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, valamint az elektromos rendszer korszerűsítése, hogy a megújuló energiahasználat biztosításához szükséges napelemes rendszer telepítése is megvalósulhasson.

A fejlesztés hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához azáltal, hogy a 2 alapszolgáltatás (1 háziorvosi vegyes praxis, védőnői szolgálat) biztosításán és fejlesztésén felül a felújítás révén településünk lakosai olyan plusz egészségügyi szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá, mint a gyógytornász, dietetikus, pszichológus szolgáltatás, melyek a jelenlegi orvosi rendelőből leválasztott külön kezelő helyiség szobájában lesznek elérhetőek. Ezek a szolgáltatások a lakosság igényeinek megfelelően, az elégedettség növekedése érdekében nem csak a megyeszékhelyen, hanem Sály településen is elérhetővé válnak.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Terület és Településfejlesztési Operatív Programjának keretén belül valósul meg.

Written by admin.saly