Kedvezményezett: Szentistván Nagyközség Önkormányzata által vezetett konzorcium

Projekt címe: Belterületi vízelvezető rendszer továbbfejlesztése Szentistván, Szomolya, Sály és Tard településeken

Támogatás összege: 245,19 millió Ft (ebből Sály Község Önkormányzatának megítélt támogatás 55,51 millió forint)

A projekt fizikai zárása: 2025.09.30.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00075

Projekt bemutatása

Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását, valamint a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodást. Jogszabályi kötelezettségének megfelelve Sály Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében Szentistván, Szomolya és Tard települések helyi önkormányzataival célul tűzték ki meglévő belterületi vízelvezető rendszerének pénzügyi forrásokhoz igazodó folyamatos fejlesztését.

Sály településen az elmúlt 10 évben jelentősebb vízvédelmi célú fejlesztés nem valósult meg. Jelen beruházás keretén belül Sályon az ún. Békás dűlői és Pólián dűlői jelenleg természetes vízmosások rendezése, övárokká alakítása fog megvalósulni 387 m, illetve 407 m hosszon. A most kezdődő projekt célja a konzorciumot alkotó települések belterületi vízelvezető rendszerének a fejlesztése, a települések alap infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település környezetbiztonság javítása, élhetőbbé tétele, vonzóbb lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a települések népességmegtartó erejének növelése, versenyképességének és hosszú távú fennmaradásának az erősítése.

Specifikus célok:

– belterületi csapadékvízelvezető rendszer fejlesztésével biztonságos és egységes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a külterületről érkező és a települések belterületét érintő csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében,

– a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a települések környezetbiztonságának növelése,

– rendezett településkép és egységes vízelvezető rendszer kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása,

– a csapadék vízelvezető rendszer hosszú távú fenntarthatóságának javítása.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.

 

Written by admin.saly